Thư viện thiết bị
Hoàn thành sửa chữa các phòng chức năng  (9h:19 | 16/03/2019)
Các phòng chức năng đã sửa chữa xong và đi vào hoạt động
 Hoàn thiện sửa chữa các phòng chức năng. Mỗi phòng được hoàn thiện bàn ghế, thay bảng mới và đực biệt có 1 chiếc tivi kết nối mạng.Các tin tiếp theo
 • Giới thiệu sách tháng 3 (9h:1 | 16/03/2019)
 • Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (9h:49 | 12/10/2018)
 • Thi nhân viên thư viện giỏi cấp THCS huyện Hoài Đức (14h:18 | 01/03/2016)
 • Xem các tin từ ngày  
   

  Trường Trung học cơ sở Ðắc Sở

  Ðịa chỉ: Hoài Ðức - Hà Nội

  Ðơn vị thiết kế: Công ty cổ phần phần mềm ứng dụng Hà Nội -